Ryzyko zawodowe i wypadki / Szkolenia BHP Chojnice / BHP-SYS - BHP-SYS - Centrum usług BHP i PPOŻ - Chojnice

Przejdź do treści

Menu główne:

Oferta
Ryzyko zawodowe i wypadki
Ryzyko zawodowe i wypadki1
Ryzyko zawodowe i wypadki2
Ryzyko zawodowe i wypadki

Obowiązek przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i jego dokumentowania, stosowania niezbędnych środków, informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami jest podstawą profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników w zakładzie pracy.
Ocena ryzyka zawodowego jest jednym z obowiązków pracodawcy, występującym wielokrotnie w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p. Zgodnie z art. 1041 k.p. pracodawca ma obowiązek określić w regulaminie pracy obowiązki dotyczące bhp oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym także sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą. Przepis § 3 art. 201 k.p. zobowiązuje pracodawcę do przekazania młodocianemu pracownikowi informacji o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną przez niego pracą, a według art. 226 k.p. pracodawca ma obowiązek oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe występujące na stanowiskach pracy, stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające to ryzyko oraz informować pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną przez nich pracą i o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Z kolei art. 23711a k.p. zobowiązuje pracodawcę do konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkich działań związanych z bhp, w szczególności dotyczących oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu określonych prac oraz informowania pracowników o tym ryzyku.

Wypadki przy pracy

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą (art. 3. ust. 1. ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych):
  • podczas     lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub     poleceń przełożonych;
  • podczas     lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz     pracodawcy, nawet bez polecenia;
  • w czasie     pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą     pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku     pracy.

Prowadzimy postępowania powypadkowe, zgodnie z przyjętymi procedurami. Nasz specjalista wykona protokół powypadkowy, skontaktuje się (przesłucha) z poszkodowanym i świadkami zdarzenia oraz organami nadzorującymi prace zespołu powypadkowego.
 
Copyright 2016. BHP-SYS - Centrum usług BHP i PPOŻ. Wszelkie prawa zastrzeżone. Made by stronanowoczesna.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego