Szkolenia BHP Chojnice / Centrum usług BHP i PPOŻ - Chojnice / BHP-SYS - BHP-SYS - Centrum usług BHP i PPOŻ - Chojnice

Przejdź do treści

Menu główne:


Witamy serdecznie i dziękujemy, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Zespół BHP - SYS
Szkolenia BHP
Szkolenia BHP
Obsługa BHP firm
Obsługa BHP firm
Ryzyko zawodowe i wypadki
Ryzyko zawodowe i wypadki
Nadzór i ochrona PPOŻ
Nadzór i ochrona PPOŻ
Nadzór BHP nad budową
Nadzór BHP nad budową
Działalność dodatkowa
Działalność dodatkowa
BHP-SYS
 
Jesteśmy młodą i prężnie rozwijającą się firmą świadczącą szkolenia BHP oraz usługi BHP i PPOŻ. W perspektywie ostatnich 5 lat współpracowaliśmy z kilkudziesięcioma firmami z różnych branż. Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw w zakresie bhp, ppoż, a nasza oferta charakteryzuje się elastycznością i zindywidualizowanym podejściem do klienta.
 
BHP-SYS posiada duże doświadczenie w nadzorze i obsłudze firm przemysłowych zajmujących się przetwórstwem stali. W ostatnim czasie do oferty wprowadziliśmy realizację wytycznych bhp w standardzie NORSOK, który jest jednym z podstawowych wymogów dla przemysłu offshore.
 
Firma dodatkowo zajmuje się wdrażaniem i nadzorem systemów jakości wg normy ISO9001:2015.
 
 
Zakres naszej działalności:
 • szkolenia BHP wstępne i okresowe
 • prowadzenie kompleksowych i      problemowych kontroli stanu BHP
 • audyty stanu BHP
 • sporządzanie okresowych analiz stanu      BHP
 • sporządzanie oceny ryzyka zawodowego
 • opracowywanie instrukcji ogólnych BHP      i stanowiskowych
 • doradztwo w zakresie obowiązujących      przepisów prawa pracy w odniesieniu do BHP
 • udział w postępowaniach powypadkowych
 • prowadzenie wymaganych przepisami      prawa pracy rejestrów z zakresu BHP
 • doradztwo w zakresie organizacji i      metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki      niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz pomoc w      doborze najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
 • udział w opracowywaniu planów      modernizacji i rozwoju zakładu pracy Zleceniodawcy oraz przedstawianie      propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań      techniczno-organizacyjnych, zapewniających poprawę stanu BHP pracy
 • udział w ocenie założeń i      dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy Zleceniodawcy , albo      ich części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków      dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
 • badania środowiskowe
 • wykonywanie tabel norm przydziału      odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
 • reprezentowanie klienta w przypadku      kontroli np. PIP i PIS
 • inne zadania wynikające z rozporządzenia dotyczącego służby BHP
 
Copyright 2016. BHP-SYS - Centrum usług BHP i PPOŻ. Wszelkie prawa zastrzeżone. Made by stronanowoczesna.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego